Dins el projecte de reforma del passeig Rius i Calvet es farà una actuació a l’espigó per tal de fer-lo transitable. És una obra complementària dins l’organització de la zona del Racó de Garbí.

Així valora aquesta actuació el regidor d’urbanisme de la ciutat, Josep Saballs:

És un espigó que tindrà uns 70 metres de llargada, uns quatre metres d’amplada, i a on ens permetrà tenir la visió de la ciutat des de mar.
La gent, a dia d’avui, que estem molt avesats tots a fer-nos selfies a les ciutats que visitem, (…) aconseguirem tenir una visió de la part urbana de Sant Feliu des del mar que a dia d’avui no podem tenir gaire.

Aquest projecte es va aprovar per junta de govern local i ja formava part inicialment de l’avantprojecte de tot l’àmbit. Es va decidir separar-lo per poder fer-hi un treball més específic.

Saballs posa com a exemple la problemàtica que suposa la seva situació al costat del mar i haver de preveure com piquen les onades. De fet s’haurà de fer una restauració de les roques de l’espigó abans d’iniciar l’actuació.
La feina s’ha encarregat a un equip específic per treballar-hi òptimament amb resultats garantits.
Amb aquesta obra s’assegura l’accés a l’espigó de tots els ciutadans, també els que tinguin problemes de mobilitat, des del mateix passeig.

Està previst que l’obra estigui adjudicada cap al mes de novembre amb un periode d’execució de dos mesos i no s’haurà de tallar el carrer en la primera fase.
Els  talls que sí que es produiran més endavant i sobre ells s’advertirà amb temps als ciutadans, ja que s’haurà de tornar a fer el circuit alternatiu per la carretera de Tossa.
També està en marxa la creació d’uns lavabos a la part de la platja de Palm Beach accessibles per tothom.