URGENT
I després

escoles

Les proves examinen competències com les llengües catalana, castellana, estrangera, matemàtiques i medi natural
Les proves examinen competències com les llengües catalana, castellana, estrangera, matemàtiques i medi natural
I després