El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha votat favorablement per unanimitat aquest dijous 12 de maig de 2011 l’aprovació definitiva del projecte del Centre d’Art Carmen Thyssen-Bornemisza, en el complex cultural del Monestir (anella cultural).

El ple també ha aprovat la permuta entre l’Ajuntament i la societat Porta Ferrada per la finca de Can Serra. Aquest acord urbanístic és la clau de volta per tal que la fàbrica Serra Vicens esdevingui ja peça fonamental i integrada de forma definitiva en l’Anella Cultural del Monestir que ha d’acollir la pinacoteca Thyssen.
• L’Aprovació Definitiva rebaixa el cost del projecte a 15.198.269 euros
L’acord definitiu del ple es basa en l’aprovació inicial del 27 de maig de 2010, el qual preveia l’adequació de la fàbrica Serra Vicens com a espai d’art (amb remodelacions com la construcció de l’espai museístic, umbracle, enderroc d’algunes parts poc substancials) i museografia de l’espai. L’estudi arquitectònic, redactat per Bopba Arquitectura estimava un pressupost de 18.411.340 euros, iva inclòs.

El projecte és d’obres ordinàries que no preveu expropiacions, i contempla 6 lots: construcció del centre d’art, aparcament, urbanització de l’espai públic, dotacions, museografia i enderroc d’alguna part no aprofitable. De les obres previstes en el projecte, no es varen aprovar inicialment ni l’aparcament ni l’urbanització de l’espai públic.
En els darrers mesos, l’Ajuntament ha portat a terme un Pla de Cales i diverses prospeccions a la finca on s’ha d’ubicar el Centre d’Art, finançat íntegrament pel Ministeri de Cultura.

Ell resultat d’aquests treballs ha proporcionat a l’equip redactor un seguit d’informació que ha permès acurar tant els amidaments com els pressupostos inicialment aprovats, reduint-los en la quantitat de 3.213.071,39 euros respecte l’inicialment aprovat. Aquest ajust final, junt amb tot el projecte executiu, és el que finalment s’ha portat a ple i s’ha aprovat amb el vot unànim de tots els grups de la Corporació municipal.