Sant Feliu de Guíxols ja disposa del projecte pel cobriment de la riera de Sant Amanç i el Monestir. El Ple municipal el va aprovar inicialment en la sessió d’aquest dijous 29 de novembre. Aquest pla preveu que es pugui fer un cobriment en quatre fases, començant des de l’àmbit del Monestir i anant cada vegada més endins.

El primer tram va des de la zona del Monestir fins al carrer de la Mercè, amb un cost estimat d’uns 973.000 euros; el segon, fins a la confluència, amb un cost de 352.000 euros; el tercer, des de la riera de Sant Amanç fins al carrer Llibertat, per 701.000 euros. Finalment, el quart, que continuarà des de la riera de Sant Amanç fins a l’escola Gaziel.

Per l’alcalde, Carles Motas, aquesta és una de les obres llargament esperades a la ciutat i el govern hi aposta.
El projecte exposa que l’obra es dividiria en fases, per trams, i la majoria d’ells tindrien un període de construcció d’uns tres mesos i mig, tret del segon tram, que és més curt, previst realitzar-lo en uns dos mesos.

Pel regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, convé tenir present que aquesta és una obra a llarg termini, perquè en aquest projecte es preveu el cobriment però no s’hi preveu la urbanització, és a dir, el carrer que en neix al damunt.
El cost estimat del cobriment és de 2.784.300 euros i el tram que s’aconseguirà és de 482 metres, de principi a final.

La intenció de l’Ajuntament, en paraules de l’alcalde Carles Motas, és començar el primer dels trams al 2020 i, segons les possibilitats pressupostàries, mirar d’anar enfilant etapes i fases en funció de les disponibilitats.
Aquest projecte es preveu realitzar amb combinació de calaixos de formigó prefabricats -per poder agilitzar el període de construcció- amb construccions fetes in-situ, ja que en funció de les zones hi ha més amplada o menys.

Com s’exposava, d’aquesta canalització en surt, en superfície, un “nou carrer”, la urbanització del qual no està inclosa en aquest projecte ja que s’han de posar serveis com llum, bancs o papereres, com en qualsevol carrer existent.
Aquest nou carrer que en sortirà es vol que sigui de vianants i per fer aquesta urbanització s’ha d’encarregar un altre projecte.

Amb aquesta intervenció, a banda de contribuir a solucionar la canalització de l’aigua i guanyar també un nou carrer per a vianants, es guanyarà també en evitar problemes relacionats amb les rieres, com els mosquits o les olors.

El plenari de l’Ajuntament va aprovar inicialment aquest projecte amb els vots favorables del govern local i el PDeCAT, amb l’abstenció de la resta de formacions polítiques.

Podeu escoltar les declaracions de l’alcalde, Carles Motas, a Ràdio Sant Feliu, i el Ple Ordinari on es va tractar la qüestió, aquí.