Després del Ple Municipal Extraordinari celebrat el dimarts de la setmana  passada, on es varen actualitzar diverses taxes, arriba aquest dijous,30 d’octubre, el Ple Municipal Ordinari que se celebra a les 9 del vespre cada darrer dijous de mes, que podreu escoltar en directe per la nostra emissora i que tractarà els següents punts de l’ordre del dia:

1.- APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 14/2014 DE 25 DE SETEMBRE DE 2014 I 15/2014 DE 21 D’OCTUBRE DE 2014

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2015 DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS O.A.

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A L’ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA

4.- BAIXA DEL CONVENI AMB LOCALRET

5.- MODIFICACIO ESTATUTS CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

6.- BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. CURS 2014-2015.

7.- CANVI DE DESTINACIÓ D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC AMB MODIFICACIÓ DE L’ÚS DOCENT (E1) PER CENTRES SOCIALS (E4) I MUTACIÓ DEMANIAL DEL MATEIX DEL MATEIX BÉ

8.- DESAFECTACIÓ I MUTACIÓ DEMANIAL D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC DE LA FINCA MUNICIPAL VOLTA DE L’AMETLLER-CARRETERA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A SANT POL PER LA COSTA

9.- RATIFICACIO DE L’ADHESIO AL PACTE DEL BAIX EMPORDA PEL DRET A DECIDIR.

10.- ADHESIÓ A LA INICIATIVA DE LA COMUNITAT DE SANT’EGIDIO “CIUTATS PER LA VIDA/ CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT” I DECLARAR EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2014 JORNADA CIUTADANA CONTRA LA PENA DE MORT

11.- URGÈNCIES

Part de control:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

2.- PRECS I PREGUNTES