Aquest dijous, dia 28, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de setembre, del qual us adjuntem l’ordre del dia, que podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, a l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

I.PART RESOLUTIVA:

1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 12/2017 DE 31 D’AGOST I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 13/2017 DE 21 DE SETEMBRE

2-APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚMERO “3 SC003/2017” PEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PROFESSORS PER A L’ESCOLA DE MÚSICA

3-PROPOSTA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2017

4-APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA

5-APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ENDERROC DE LES NAUS DE L’ANTIGA FÀBRICA AGGLOTAP

6-APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT DE L’ANTIGA FÀBRICA AGGLOTAP

7-MOCIÓ PER A L’ESTUDI I INSTAL•LACIÓ DE NOUS MODELS D’APARCAMENTS PER A BICICLETES

8-PROPOSICIONS URGENTS

II.PART DE CONTROL:

9-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

10-DONAR COMPTE DE L’APROVACIO DE LES LINEES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2018

11-PRECS I PREGUNTES