En el darrer Ple Municipal Ordinari el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Vilà, va adreçar una de les preguntes habituals en aquest apartat del plenari,  referint-se a la recuperació del servei de català que fa anys, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, donava servei a les dependències del Monestir.

La regidora d’ensenyament, Júlia Vendrell, li va contestar que s’estaven ultimant els detalls per afrontar, amb recursos propis, el servei alternatiu que s’estava donant a través d’un conveni amb l’AFOCO (Associació per la Formació Continuada).

Uns dies més tard la regidora tenia enllestits els fulletons informatius, la imatge i horaris per a aquelles persones que vulguin fer ús del que s’ha denominat OFICATguíxols. Segons Vendrell, “L’Oficina de Català de Sant Feliu de Guíxols és un servei gratuït de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols adreçat a totes les persones que necessitin assessorament per als seus escrits en català, o busquin solució als possibles dubtes lingüístics que se’ls puguin plantejar”.

La informació que consta en el fulletó és la següent:

Horari d’atenció al públic

Centre Cívic de Vilartagues, planta baixa els divendres de 9’30 a 12 h. i podeu adreçar els vostres escrits directament a l’Oficina del Centre Cívic de Vilartagues en l’horari indicat, al Servei Municipal d’Ensenyament (c/ Pecher, 7-19, Casa Palet) de dilluns a divendres de 10 a 13h o bé enviar-los com a document de Word al correu electrònic oficat@guixols.cat

Es farà la revisió de textos breus en català fins a un màxim de 10 pàgines a doble espai, cos de lletra 12. En cas d’excedir aquesta quantitat, podeu fer-nos-els arribar en períodes successius.

Cal que indiqueu el vostre nom, telèfon i adreça electrònica en el text.

No es farà la revisió de treballs escolars ni de llibres. En aquest darrer cas, podeu consultar-nos els dubtes puntuals que tingueu.

L’OFICATguíxols es compromet a lliurar el text corregit en un termini màxim de 15 dies hàbils, tenint en compte l’ordre d’arribada i l’antelació amb què hàgiu sol·licitat el servei d’assessorament.

L’OFICATguíxols no es responsabilitza dels textos finals.