El proper dissabte, 17 de març a les 12:00 h. s’naugurarà a la Sala Albertí del Museu d’Història l’exposició de pintura de Josep Albertí a partir del llegat cedit per Frau Claudia Müller-Türler sota el títol de “l‘etapa suïssa” amb la presència dels donants.
Des del Museu apunten que “A finals de l’any 2017, Frau Claudia Müller-Türler d’Unterstammheim – Suïssa, va tenir la gran generositat de llegar-nos divuit obres de Josep Albertí Corominas (Sant Feliu de Guíxols, 1913-1993) afavorint, així, l’ampliació del fons que d’aquest estimadíssim pintor ja disposàvem a través del seu llegat testamentari personal.

La rellevància de les obres que composen el Llegat Müller-Türler rau, molt especialment, en el període en què aquestes varen ser creades, és a dir, durant el anys 60 del segle XX; un moment en què Josep Albertí, ja consolidat com a pintor a la nostra ciutat, cerca nous horitzons i passa temps fora de Catalunya: a França, a Alemanya – on rebrà lliçons de cant, la seva gran afició personal – i a Suïssa.

D’aquesta etapa ben poques coses en coneixem i, per tant, l’oportunitat de fer recerca i procurar treure l’entrellat d’un període tant prolífic, ens la brinda generosament Frau Müller-Türler a través del seu llegat. Perquè cal entendre que ningú, fins i tot essent un galerista, acaba conservant al llarg del temps més de vint obres d’un mateix pintor si no el mou – més enllà de la innegable qualitat artística – un interès personal i una estreta relació amb el mateix, no només com a pintor, també com a amic.

Ens disposem doncs, a posar fil a l’agulla per embastar, si més no, tot allò que puguem conèixer de primera mà referent a l’etapa suïssa del gran pintor de la nostra ciutat. És un viatge que inicia lentament les primeres passes però que, esperem, pugui omplir de contingut un moment decisiu en l’evolució de l’estil i la consolidació al mercat europeu de Josep Albertí.

De moment us deixem amb el gaudi estètic de les obres llegades en aquesta exposició que porta per nom L’etapa suïssa, si bé comprovareu que no totes les obres són de paisatges alpins, també n’hi ha de diferents poblacions del nostre entorn geogràfic proper, de racons de la nostra ciutat, natures mortes i altres curiositats.
Albertí en estat pur!”.