El butlletí d’informació municipal #Guíxols, recull que s’ha iniciat un projecte, vinculat a través de l’Associació CulturaL Cocu per promoure un espai de creació multidisciplinar per apropar als infants a les diferents arts per tal de sensibilitzar-los i fer-los descobrir les diferents disciplines en un ambient relaxat, lúdic i creatiu.

Espai d’experimentació i orientació artística
De la mà d’especialistes formats en teatre, dansa,  música, ioga sonor i arts plàstiques, es pretén descobrir les possibilitats que cadascuna ofereix. Està destinat a nens i nenes de  P3, P4 i P5, s’impartirà els dimecres de 17.15 a 18.15 h. al preu de 30 €/mes

Aprenentatge de les arts plàstiques
Una aula d’art on, a través de l’experimentació es faciliten les eines necessàries per tal de despertar la curiositat pel món de les formes i els colors, on a més es mostraran així com mostrar les diferents tècniques i llenguatges artístics, i motivar-los a cercar, investigar, trobar, inventar, reinventar i descobrir per aprendre. Es faran treballs individuals, en grup i projectes amb diferents suports i materials, tot enfocat cap al desenvolupament creatiu, la sensibilitat i l’aprenentatge artístic.
Destinat a nens i nenes de 6 a 11 anys, s’impartirà de dilluns de 17.15 a 19.15 h. al preu de 35 €/mes

Creació i experimentació a través del cos
El teatre és una eina d’expressió bàsica, fonamentada pel moviment i la paraula i recolzada per la creativitat i l’espontaneïtat. És una aventura col.lectiva que ajuda a socialitzar-se.
A l’aula es treballaran els conceptes bàsics del teatre (veu, expressió corporal, dicció i interpretació), d’una manera lúdica i divertida, partint del joc i la improvisació.
Destinat a nens i nenes de 6 a 11 anys, s’impartirà els dimecres de 17.30 a 19.30 h
Nois i noies de 12 a 15 anys, els dimarts de 17.30 a 19.30 h.
Noies i noies de 16 a 18 anys, els dijous de 17.30 a 19.30 h.
Preu per curs: 35 €/mes per a un mínim de 8 alumnes per aula

Més informació a www.guixols.cat o als telèfons: 699 95 75 58 i 609 75 07 17.