Aquest dijous 19 de desembre, el Ple de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va a provar dues mocions presentades, des de l’oposició, per Guíxols des del Carrer – En Comú Podem.

La primera que es va aprovar va ser la referida a un programa de masoveria urbana. ‘Sant Feliu de Guíxols té un problema greu d’accés a l’habitatge assequible i per això es proposa donar ús a habitatges buits i vells. Es tracta, a grans trets, de què  persones propietàries de cases, pisos o immobles, avui vells i buits, formalitzin un contracte en el qual la contraprestació sigui la progressiva millora i condicionament de la finca’. Podeu accedir a la nota fent clic aquí.

La segona moció feia referència la limitació a les sales d’apostes i a les apostes on-line. “Aquesta moció planteja un seguit de mesures, a nivell municipal, autonòmic, i estatal, que abordin aquest problema amb la prevenció. A nivell municipal cal redactar una ordenança que reguli la implantació de salons i locals d’apostes, principalment amb limitacions clares en la proximitat d’espais freqüentats per l’adolescència i la joventut”. Accediu a la nota de premsa fent clic aquí.