L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està tramitant diverses modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que afecten als tancaments en sòl no urbanitzable i dels camins rurals així com per a l’equipament del nou institut a la Ronda de Ponent a més de la delimitació i ordenació per a les finques on s’ubicava la indústria surera Agglotap.
Fins el 18 de juny es troben a exposició pública a l’àrea d’urbanisme, on es poden consultar, conjuntament amb els expedients i, si cal, demanar hora amb l’equip redactor dels projectes.
En els següents arxius hi trobareu informació detallada:

TANCAMENTS I CAMINS RURALS: TANQUES_CAMINS

TERRENYS INSTITUT I AGGLOTAP: INSTI_AGGLOTAP