I després

MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM DE SFG

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està tramitant diverses modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que afecten als tancaments en sòl no urbanitzable i dels camins rurals així com per a l’equipament del nou institut a la Ronda de Ponent a més de la delimitació i ordenació per a les finques on s’ubicava la indústria surera Agglotap.
Fins el 18 de juny es troben a exposició pública a l’àrea d’urbanisme, on es poden consultar, conjuntament amb els expedients i, si cal, demanar hora amb l’equip redactor dels projectes.
En els següents arxius hi trobareu informació detallada:

TANCAMENTS I CAMINS RURALS: TANQUES_CAMINS

TERRENYS INSTITUT I AGGLOTAP: INSTI_AGGLOTAP

El més llegit

I després