I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 28 de maig, a les 21:00 h. se celebrarà el que possiblement serà el darrer Ple Municipal de la legislatura. Si és així, una bona colla de regidors i regidores deixaran les seves funcions per donar pas als nous càrrecs electes el passat diumenge, que acceptaran la seva acta en la constitució del nou Ajuntament prevista pel dissabte, dia 13 de juny a les 12 del migdia.
L’ordre del dia d’aquest dijous és la següent:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 24 , 27 I 30 D’ABRIL DE 2015

2.- DONAR COMPTE AL PLE DELS FITXERS D’EXECUCIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE 2015 I ELS CÀLCULS D’ESTABILITAT DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

3.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE FACTURES PENDENTS DE RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE 2015 DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’APROVACIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS GLOBAL I DE LES ENTITATS AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

5.- APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ DE BÉNS I DE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I D’ATIVITATS DELS REGIDORS ELECTES

6.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

2.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després