Aquest mes de gener els grups municipals a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, CUP-Poble Actiu i Guíxols des del Carrer-Entesa (GdC), portaran al Ple una moció conjunta per exigir el compliment íntegre de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea referent a les clàusules sòl de les hipoteques. La moció també planteja que l’Ajuntament de la ciutat es comprometi a fer un reforç informatiu del dret de les persones afectades per aquest frau, garantint d’aquesta manera una millor defensa dels seus interessos.

Les dues formacions consideren que el decret que ha presentat el Govern espanyol és insuficient i que ni garanteix la protecció total de les persones consumidores, ni molt menys, evita que la càrrega del procés recaigui en bona part sobre les persones afectades. En aquest sentit, CUP i GdC consideren que el decret suposa simplement un arranjament de mínims, ja que al final serà la banca qui decideixi realment qui i quant cobra extrajudicialment els imports deguts per les clàusules sòl.

Recorden que cal tenir present que les entitats bancàries disposaran de tres mesos per presentar la seva proposta al consumidor; això si, tres mesos a comptar a partir de la data de reclamació prèvia del client. És a dir, no queda garantida l’universalització del procés. A més, el decret tampoc especifica si l’avís a les persones afectades s’ha de fer de manera individualitzada o si n’hi ha prou amb un anunci general.

Afegeixen que, a més, i si passat aquests tres mesos l’entitat bancària no ha pagat o simplement no ha fet cap proposta perquè considera que la seva clàusula no és opaca, no passarà res i serà el consumidor el que després haurà d’adoptar “les mesures judicials que consideri oportunes”. És a dir, l’obligatorietat esdevé volunarietat.

GdC i CUP critiquen també que el decret afronta “la devolució dels diners estafats en els dos milions aproximats de contractes amb clàusules sòl, però que, no obstant això, el Govern espanyol no resol en absolut els milers de casos de clàusules abusives diferentes a les clàusules sòl (com per exemple: valors del Santander, accions preferents o crèdits en divises) i que també podrien ser declarades nul·les en aplicació de sentències de tribunals europeus”.