Guíxols des del Carrer valora l’aprovació de la proposta que va presentar la formació en el passat Ple Municipal Ordinari. Trobareu l’escrit íntegre a continuació.

Sant Feliu de Guíxols millorarà el control dels pisos il·legals d’ús turístic
La mesura servirà per incidir sobre el lloguer anual, molt escàs a la ciutat

El Ple municipal ha aprovat, per consens de tots els grups, una proposta de Guíxols des del Carrer- En Comú Podem, per fer públics els índexs de referència de preus de lloguer de Sant Feliu de Guíxols i també per garantir, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, la correcta difusió i l’assessorament adient de la normativa en matèria de lloguers, tant en referència al RD 07/2019 com a la Llei 11/2020.

Sant Feliu de Guíxols és una de les 60 ciutats de Catalunya considerada de mercat immobiliari tens i, per tant, on els preus del lloguer estan regulats. A més la ciutat té un dèficit important en matèria de vivenda de lloguer, factor que es veu agreujat per un gran nombre (prop d’un miler declarats) d’habitatges d’ús turístic i el fet que el govern mai hagi volgut posar un límit al nombre d’aquests habitatges destinats exclusivament a l’ús turístic.

Per això, la proposta també insta a l’ajuntament a supervisar i actuar sobre els possibles habitatges turístics il·legals que hi puguin haver a la ciutat i estipular mecanismes de control per evitar que es lloguin com habitatges d’ús turístic habitatges no declarats, o que els portals web ofereixin habitatges turístics a la nostra ciutat no registrats com a tals.

Finalment la moció també insta a la resta d’administracions a augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer assequible, adoptant mecanismes per la cessió obligatòria als ajuntaments de l’habitatge buit que actualment es troba en mans de grans tenidors d’habitatge i de la SAREB.