Entre altres que s’estan portant a terme, aquesta setmana prenem imatges i constància de diverses actuacions per millorar la seguretat de vehicles i vianants dins del municipi entre les que destaquem la de l’arranjament de diversos trams de la carretera de la Volta de l’Ametller que va des del port fins a Sant Pol, que tenia força trams molt perillosos causat pels arrels del pins que aixecaven l’asfalt i havien provocat diversos accidents i ensurts, especialment en vehicles de dues rodes.

El manteniment d’aquesta carretera pertany a la Diputació de Girona que, finalment, ha enviat a operaris i màquines que estan solucionant un problema que es va reproduint, atesa la quantitat de pins que existeixen en tot el trajecte, tant a les voravies com a les finques particulars.

Un altre de les millores que es fan prop d’aquesta zona és el camí que enllaça aquesta carretera de la costa amb la de la carretera de Palamós, on s’hi està construint una vorera per protegir als vianants que van a la platja o als hotels de la zona.

I la tercera és la de la rambla Vidal on s’estan assegurant les llambordes que, des del primer dia,  ballaven en diversos trams i s’esfondraven formant zones irregulars per caminar així com bassals amb el rec i les pluges.