L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols presentarà el proper divendres dia 26 de febrer a les 19h a la Sala Abat Panyelles del Monestir, el documental de l’Anna Vicens “La premsa escrita guixolenca”, projecció oberta a tothom. Es tracta de la darrera producció de Toni Films on es fa un recorregut per totes les publicacions locals existents fins al dia d’avui.
A l’acte hi intervindrà Lluís Costa, historiador, especialitzat en temes de premsa històrica, professor  titular de Comunicació i Publicitat i actualment Vicedegà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.
Com ja hem informat anteriorment, aquest és en novè documental d’aquesta sèrie de la cineasta guixolenca que anteriorment ja havia realitzat L’Avi Miquel (2008), Viure el passat (2009), Àlbum de Fotos de Lluís Palahí (2010), Narcís Masferrer i Buixó (2011), Ganxons a Guinea Equatorial (2012), l’Associació Emad Sant Feliu (2013), l’Antic Hospital de La Misericòrdia (2014) i Els Colors de Sant Feliu de Guíxols (2015).
En aquesta producció hi fa un inventari de totes les publicacions escrites que han existit a Sant Feliu des dels anys 1800 fins a l’actualitat. S’hi pot veure la diversitat de diaris, revistes, butlletins de caire, setmanal, mensual, bimestral i anyal, de diversos caires informatius com politics, socials, esportius, religiós, etc., editats per les corresponents entitats, associacions, administracions existents o desaparegudes de Sant Feliu durant molts anys. En diverses ocasions ja s’han fet i publicat inventaris de la premsa escrita guixolenca en varis mitjans i publicacions, com els que varen realitzar Josep Mas Dalmau a la revista Símbolo l’any 1952, Lluís Palahí a Àncora l’any 1957 i Joaquim Gruart també a Àncora l’any 1969. També l’any 1966 es va publicar a Barcelona una Història de la Premsa Catalana, on Joan Torrent i Rafael Tasis recollien un inventari de 29 publicacions editades a Sant Feliu. Però potser el recull més exhaustiu que s’ha publicat en paper fou el que realitzaren l’any 1980, Lluís Esteva i Elena Esteva amb el títol d’Inventari de la Premsa Guixolenca (1878-1979), i que publicaren al volum n. 2 de títol Estudis sobre temes guixolencs, editat pel Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols l’any 1980. Aquest complet recull ocupa 83 pàgines del volum i conté gran quantitat de dades i reproduccions de les capçaleres de les publicacions inventariades. El que ha fet ara l’Anna Vicens ha estat posar en imatges les dades de les publicacions guixolenques de tots aquests anys, algunes d’elles actualitzades i que l’espectador podrà visualitzar-les. En el documental també s’hi poden veure moltes de les capçaleres guixolenques i diverses entrevistes amb alguns responsables de les publicacions.