DIMARTS 21 PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

El dimarts, 21 d’octubre a les 21 hores se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, un Ple Municipal Extraordinari on es portarà a aprovació una transferència de crèdit destinada a diferents àrees municipals, així com diverses modificacions de taxes i tarifes especificades en el següent ordre del dia:

1.- TRANSFERENCIA DE CREDIT 3TC4/2014, DIFERENTS ÀREES

2.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 4 REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER EXERCICI 2015

3.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER EXERCICI 2015

4.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 6 REGULADORA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES PER EXERCICI 2015

5.- MODIFICACIONS DE D’ANNEX 3 DE LA ORDENANÇA FISCAL 8 REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMEN ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EXERCICI 2015

6.- MODIFICACIONS DE L’ANNEX 4 DE LA ORDENANÇA FISCAL 8 REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EXERCICI 2015

7.- MODIFICACIONS DE L’ANNEX 12 ESCOLA DE MÚSICA DE LA ORDENANÇA FISCAL 9 REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS PER EXERCICI 2015

8.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 11 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL PER EXERCICI 2015

9.- REVISIONS DE TARIFES PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL•LACIONS I GAUDI DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL LA CORXERA PER EXERCICI 2015

Comparteix

Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies. Més informació