El 7 d’octubre van començar les obres a la coberta de l’antic Hospital. Com se sap, es tracta d’un edifici emblemàtic de la ciutat. És de construcció neoclàssica i protegit com a bé cultural d’interès local. Amb les obres es pretén aconseguir que la coberta torni a tenir la volumetria que havia tingut antigament i alhora eliminar la problemàtica existent de filtracions d’aigua procedents de la coberta. Per això ara només s’actuarà en una part de la mateixa, concretament la part que dóna al C/ Hospital.
Quedaran per més endavant les actuacions en la coberta plana que dóna al pati interior i la zona que dóna al C/ del Mall.
Properament l’Ajuntament també té previst rehabilitar la façana.
En les zones on s’elimina la coberta inclinada es construirà un nou forjat pla amb acabat de coberta plana de rajola ceràmica i s’impermeabilitzarà i aïllarà tèrmicament.
Durant la primera fase de les obres, al llarg de les primeres 4 o 5 setmanes, l’evacuació de les runes resultants dels enderrocs es fa a través d’un tub que connecta amb un contenidor de 2,10 m. d’ample i de 5 m3 de capacitat, col·locat davant la façana de l’antic hospital, en la zona est del carrer que porta el seu nom (davant núm. 35). Aquest contenidor no impedeix el pas de vehicles (cotxes o camions) ja que permetrà un pas mínim de 3 m. d’amplada.
Només durant les operacions de càrrega o descàrrega dels contenidors a través del camió de transport d’aquests caldrà tallar la circulació durant uns 5 minuts, però aquestes operacions no afectaran l’arribada o la recollida d’alumnes de les escoles ja que es duran a terme en un altre horari.
La durada prevista de les obres s’estima en uns 3 mesos.
El cost de les obres és de 63.925,08 € i  l’empresa adjudicatària és Edificacions Vilartagues SL.