Aquest dijous, 25 de gener a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de gener, del qual us adjuntem l’ordre del dia, que podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, a l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

I- PART RESOLUTIVA
1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 18 DE DESEMBRE DE 2017
2- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2017 PER L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (X2018002059 – X2018002123 – X2018002144)
3- APROVACIÓ DE LA BAIXA DE DRETS PENDENTS PROCEDENTS D’EXERCICIS TANCATS (2017) – ESCOLA DE MÚSICA (X2018001940)
4- APROVACIÓ DE LA BAIXA DE DRETS PENDENTS PROCEDENTS D’EXERCICIS TANCATS (2017) – AJUNTAMENT (X2017004010)
5- APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L’AJUNTAMENT PER L’ANY 2018 (X2018002040)
6- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM-28 PA-12 TURÓ DEL PORT I SME-13 PUIG DE LA RÚPIA (X2017012525)
7- MOCIÓ SOBRE EL BO SOCIAL I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS (X2018001147)
8- MOCIÓ PER SOL•LICITAR QUE SANT FELIU DE GUÍXOLS SIGUI CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA L’ANY 2021 (X2018001160)
9- MOCIÓ PER A LA COL•LOCACIÓ D’UNA PANCARTA ON ES DEMANI L’EXCARCERACIÓ DELS PRESOS POLÍTICS I UN LLAÇ GROC A LA FAÇANA DEL NOSTRE AJUNTAMENT. (X2018001996)
10- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE NOVES PLACES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, I TAMBÉ PER A DONES EMBARASSADES I FAMÍLIES AMB NADONS (X2018001153)
11- MOCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ DE ZONES D’ESBARJO PER A GOSSOS A LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2018001161)
12- RENÚNCIA DE LA REGIDORA GEORGINA LINARES ALBERTÍ I PROPOSTA COM A REGIDOR EL SENYOR ALBERT POLO I MIRET (X2018000946)
13- PROPOSICIONS URGENTS

II- PART DE CONTROL
14- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
15- PRECS I PREGUNTES