L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat que, conjuntament amb els propietaris de l’antiga fàbrica surera Serra Vicens han decidit, de mutu acord, renunciar al conveni que tenien signat des del 27 d’abril de 2010, després que s’hi projectés construir-hi el Museu Thyssen, opció que ha quedat desestimada.

Un dels primers anuncis que va realitzar l’actual govern en encetar la legislatura, l’estiu delo 2015, fou l’aposta decidida que, definitivament, es contemplava el Monestir com a seu permanent d’aquest museu. L’Ajuntament però, no renunciava a la peça urbanística que suposa l’antiga fàbrica com a indret complementari als usos del Monestir i de l’Espai Thyssen.

L’alcalde, Carles Motas, ha declarat que “amb la renúncia al conveni, efectuada de mutu acord entre les dues parts, l’Ajuntament recupera llibertat d’acció”, referint-se a les diverses permutes d’espais municipals i contrapartides que es contemplaven en l’esmentat conveni.

D’altra banda, no es tanca cap opció d’adquirir l’antiga fàbrica per l’emplaçament i valor estratègic, i per aquest motiu l’Ajuntament deixa oberta la porta a nous acords amb els propietaris, amb els quals ja s’ha acordat una reunió a principis del mes de maig per plantejar possibles noves opcions.

De fet, l’anella cultural del Monestir i del Thyssen ja s’han vist incrementada amb la compra dels jardins del Monestir i la casa Blasco, que limita amb la fàbrica Serra i que pot jugar un paper estratègic important per consolidar l’anella cultural.

Es remarca que així va succeir fa dècades, amb la compra de l’espai de La Corchera Catalana, que s’han anat convertint en equipaments com el teatre auditori, el pavelló, la piscina municipal i l’aparcament.