L’Ajuntament de Sant Feliu està fent efectiva una de les reivindicacions que des de fa anys realitzen els integrants de la Policia local de Sant Feliu que, fins i tot, varen reclamar públicament en els plens del consistori en la seva demanda d’armilles antibales.

Després del decret d’alcaldia del 9 de setembre de 2016, de requeriment de la documentació corresponent per procedir a l’adjudicació del contracte, només s’hi va presentar l’empresa Fedur S.A. la qual va presentar la següent oferta:

Preu unitari armilla antibales………………………………………… 654,88 euros (IVA a part)
Preu unitari placa rígida……………………………………………….. 373,30 euros (IVA a part)

En el plec de condicions hi consta que es subministraran 34 armilles i 4 plaques rígides, per al pagament de les quals s’ha de disposar la despesa de 28.748,54 euros (IVA inclòs) a favor de l’empresa Fedur SA, establint-se un termini màxim d’entrega,  a les dependències de la Policial Local de Sant Feliu de Guíxols, de tot el material en 90 dies naturals a comptar a partir de la data de formalització del contracte.

El passat dijous l’alcalde, Carles Motas declarava a la nostra emissora que les armilles no es recepcionaran immediatament, atès que cal fer-les a la mida de cada agent i calculava que a mitjans del mes de desembre ja se’n podrà fer ús. Va afegir que, segons marca l’actual legislació, cada quatre anys cal canviar-ne el farcit per tal de garantir-ne l’efectivitat.

L’any 2015 Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat va enviar a les administracions locals un document de recomanació dels principis rectors de les accions d’autoprotecció en el qual aconsellava l’ús d’armilles antibales.