I després

PROJECTEN MILLORES ALS JARDINS JULI GARRETA

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va publicar en el seu Butlletí d’Informació Municipal que portarà a terme un projecte d’adequació parcial dels Jardins Juli Garreta, amb l’objectiu de realitzar un canvi estètic que millori i dignifiqui els jardins, per obtenir un espai més diàfan per a les activitats diverses que s’hi porten a terme, corregir els problemes d’embassaments que s’hi produeixen en períodes de pluja, així com millorar-ne la il·luminació.

Es dóna la circumstància que en aquest àmbit han anat augmentant, en els darrers temps, els usos com a punt de celebració de nombroses activitats populars. El sobreús d’una zona projectada com a passeig, s’ha anat convertint en un espai per a activitats (fires, trobades, aplecs, concerts, etc) que pateix algunes disfuncions com ara talls de llum.

L’Ajuntament arranjarà a partir d’aquest octubre aquest indret, millorant una superfície d’uns 2000 m², vora la font rectangular dels jardins.

En aquest espai es planteja enretirar els dos parterres longitudinals de cada extrem i substituir-los per unes jardineres individuals d’acer-corten a cada arbre, que tindran unes dimensions més reduïdes, disposaran d’un nou enjardinament, i això alhora permetrà eixamplar l’espai.

Els dos parterres transversals es mantindran per protegir els quatre xiprers existents i els escocells tindran unes dimensions que permetin el manteniment de tots els arbres existents actualment.

A la part central de l’espai es planteja l’execució d’un paviment de terra estabilitzada (sauló sòlid), amb recollides puntuals de l’aigua de pluja. Als espais laterals del passeig s’instal·larà un nou sistema de drenatge i se substituirà la capa de sauló superficial.

En relació als serveis, “es planteja la millora d’instal·lacions de sanejament i enllumenat, instal·lant un nou bàcul per a la incorporació de nous punts de llum.”

El termini d’execució és d’entre dos i tres mesos després de l’adjudicació dels treballs, i s’estima oportú fer-ho aquesta tardor.

 

El més llegit

I després