Tai i com havíem avançat fa unes hores, ben aviat començaran les obres del port. Així consta en la nota pública que ha aquest dimarts Ports de la Generalitat ha enviat als mitjans, una actuació en el punt que mostra la fotografia de Jordi Gallego, per on les onades superen el dic i entren fins la badia:
“En el port de Sant Feliu de Guíxols l’acció dels temporals provoca que el fort onatge afecti una zona situada entre la primera alineació del dic de recer i el primer calaix del dic exterior. Quan les onades arriben en aquest punt, superen el dic de recer i afecten els amarratges d’embarcacions més propers i la circulació del vial, impedint el funcionament eficaç del port i provocant incidències als usuaris i les instal·lacions.
Un cop valorades diferents solucions, Ports de la Generalitat ha decidit reforçar la primera alineació del dic de recer per evitar afectacions quan hi ha forts onatges.
El projecte, adjudicat a la UTE formada per les societats Agustí  Masoliver; SA i Construcciones Rubau, SA, té per objectiu la construcció d’una franja o berma de blocs de formigó entre l’arranc del dic de recer i l’inici del primer calaix del dic exterior. En cas de temporal, es preveu que quan arribi l’onada a la franja de blocs de formigó es trenqui i es dispersi, evitant que sobrepassi el dic de recer. La franja tindrà 60 metres de longitud i 10 metres d’amplada. A més, es construirà un botaones a l’espatller per reforçar l’actuació.
El projecte ha rebut els informes favorables mediambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Capitania Marítima.
Per altra banda, l’actuació també comprèn l’enderroc dels edificis de l’antiga nàutica i de Protecció Civil. Un cop executades les dues demolicions l’esplanada resultant s’utilitzarà per construir els blocs de formigó destinats al reforç del dic de recer. Quan acabin les obres, l’espai es netejarà i es pavimentarà.
Així mateix, a la zona de passeig de l’espatller es renovarà el paviment i es canviarà l’enllumenat  per millorar l’eficiència energètica.
L’actuació inclosa en el Pla d’inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat i en el Pla especial del port, suposa una inversió d’1.169.280 euros i un termini d’execució de quatre mesos, per tal de finalitzar les obres abans de l’estiu.