Degut a una avaria a la xarxa d’aigua potable, Aquàlia informa que la carretera de Girona i el carrer Iris estaran sense subministrament fins aproximadament les 3 de la tarda.