L’auditori de l’última planta del Centre Cívic Vilartagues (l’anomenada “sala parquet”) pateix, des de fa uns anys, filtracions d’aigua cada vegada que plou, arribant en alguns casos al punt de degoters quan es produeix una forta precipitació. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha adjudicat unes obres de millora que contemplen l’enderroc de les capes d’impermeabilització existents a la part de la coberta, considerades responsables d’aquestes humitats, per a posar-hi nous aïllants.
Així mateix també s’han previst algunes actuacions puntuals, una a la zona on ara hi ha les màquines de climatització a la coberta, per tal de resoldre una humitat molt localitzada, i una altra les humitats a l’escala d’accés a la coberta, formant un nou trencaaigües per sota la fusteria d’alumini existent, i canviant els vidres que tenen la cambra d’aire trencada. Una tercera actuació consistirà en la reparació d’una humitat molt localitzada en una aula de la planta primera.
L’import d’aquestes obres és de 15.064 € i s’han adjudicat a l’empresari guixolenc Julián Lucena Ramirez.