Com a continuació d’un seguit obres executades l’any 2010 i el 2012, l’Ajuntament de Sant Feliu ha adjudicat la renovació de la xarxa d’aigua potable de la zona del Pla de Sant Pol. La xarxa existent està construïda amb tubs de fibrociment, material actualment en desús que, atès l’increment de la demanda, sobretot en èpoques estivals, és insuficient per garantir un subministrament adequat a la zona. A banda, la mateixa degradació del material i la seva fragilitat fan que sovint es produeixin fuites que han arribat a afectar de manera considerable els soterranis de les finques existents en aquesta zona del municipi.
Així mateix, la manca de manteniment de les voreres durant aquests anys, juntament amb el creixement dels arbres existents, ha provocat que l’estat de les voreres de la zona sigui molt irregular, fins arribar al punt que en diferents llocs es difícil circular caminant per les voreres.
D’aquesta manera, doncs, es preveu canviar la xarxa d’aigua als carrers Agaró, entre l’Avda. de S’Agaró i el carrer Verbania; al mateix carrer Verbania, entre la Ctra. de Palamós i l’Avda. Jaume I; a l’Avda. Jaume I, entre l’Avda. Vall d’Aro i l’Avda. S’Agaró; i a l’Avda. Vall d’Aro, entre l’Avda. Jaume I i el carrer Verbania.
Amb aquesta renovació es tancarà l’anella principal de 200m de diàmetre, que fa la volta a tot el pla de Sant Pol, restaran pendents d’executar les derivacions cap als carrers interiors, que estan previstes segons la regidora d’obres públiques, Dolors Ligero, en el primer trimestre de 2014.
D’altra banda, també es preveu l’arranjament de voreres, en concret la vorera del carrer Agaró en el tram comprès entre l’Avda. de S’Agaró i el carrer East Grinstead, obres que s’han adjudicat a l’empresa Massachs Obres i Paisatge SLU per un import de 124.630 € IVA inclòs.