PRÒRROGA PER 2016-2018 DEL PLA DE BARRIS DE SFG

Com ja havíem avançat el ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va acordar per unanimitat una pròrroga en el programa del Pla de Barris, ampliant-lo fins a 2016-2018, i mantenir l’import total del projecte inicial (5.669.031,24 euros).
L’Ajuntament es va acollir a la possibilitat de demanar una pròrroga extraordinària un cop finalitzat el termini per la pròrroga ordinària (2014-2015). En mantenir-se l’import inicial, es preveu executar en els propers anys la despesa màxima no executada fins arribar a aquesta quantitat.
Fins a 2015, la despesa justificada de Pla de Barris des de l’inici (2010) era de 2.636.141,43 € d’acord amb el pla econòmic financer. Per a la prórroga es modificarà el pla econòmic del Pla de Barris, mantenint els totals, però modificant els imports d’algunes de les actuacions. Així, per exemple es volen potenciar les actuacions en carrers per exemple Plaça d’Alabric, Plaça del Nord, Santa Magdalena i connexions de clavegueram, entre altres.
La Generalitat va acordar la subvenció del Pla de Barris de Sant Feliu de Guíxolsel 24 de setembre de 2009, per finançar el projecte d’intervenció integral del barri del Puig-Eixample de Llevant.
-Subvencions a emprenedors
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat les bases reguladores de subvenció pel foment del comerç en l’àmbit de Pla de Barris (Anualitat 2016-2017). La voluntat de l’equip de Govern és continuar efectuant aquesta línia de subvencions per l’estímul del comerç, rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del barri del Puig–Eixample de Llevant.
L’acord, aprovat per Ple, proposa unes noves bases per a les anualitats 2016 i 2017 amb la mateixa essència que les anteriors. Les tres línies d’actuació seran les mateixes que en convocatòries anteriors: ajuts a la millora i modernització; ajuts a la rehabilitació; i ajuts a la nova implantació.
El finançament té caràcter plurianual (2016-2017) amb un pressupost total de 150.000€. (Any 2016: 100.000 euros; any 2017: 50.000 euros)

 

 

Comparteix

Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies. Més informació