El consistori de Sant Feliu de Guíxols ha comunicat que engega un nou procés de selecció per concurs oposició, en aquest cas per a cobrir de manera definitiva una plaça de conserge. El procediment es farà en torn lliure i també servirà per a crear una borsa de treball. Els qui hi estiguin interessats/des poden inscriure’s al procés en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), és a dir, del 15 de març fins al 13 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Enllaç directe a la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament: http://ciutada.guixols.cat/proces/Proc%C3%A9s-selectiu-de-concurs-oposici%C3%B3-per-cobrir-definitivament-una-pla%C3%A7a-de-conserge-en-torn-lliure-i-creaci%C3%B3-duna-borsa-de-treball_484