Aquest dimarts 13 de febrer s’estan fent els primers sondejos (cates) a l’aparcament de la Corxera de Sant Feliu de Guíxols. Se’n faran 5, dels quals 4 són fins a 25 metres de profunditat i un de 18 metres. En principi són dues setmanes de feina.

Per tirar endavant l’Aparcament de La Corxera cal un estudi d’aquest tipus, per saber quin subsòl hi ha a l’àmbit de la Corxera i conèixer on hi pot haver presència de roca.

Recordem que El futur aparcament a la zona de la Corxera ha de tenir una capacitat d’aproximadament 600 places, en dues plantes soterrani, una planta baixa i terrat, amb la previsió de l’estructura necessària per aixecar -si cal, a futur- fins a dues plantes pis més. S’apunta a un pressupost màxim d’execució material d’obres de construcció d’uns 9 milions d’euros.

En l’anterior butlletí d’informació municipal s’informava que “l’empresa ha aportat ja la proposta d’implantació de l’aparcament, amb l’interès que sigui el màxim de curosa i coherent amb l’entorn més immediat, de gran importància a nivell local (Monestir, teatre municipal i equipaments esportius). Igualment, ha d’aportar un seguit de documentació tècnica on hi consti un calendari de realització de les obres, un càlcul més determinat i precís del cost final, descripcions gràfiques de la proposta i promoure un procés d’informació ciutadana que versarà sobre l’avantprojecte”.