L’Ajuntament ja ha iniciat les primeres converses amb Ports de la Generalitat sobre el passeig que ha de connectar el carrer Colom, passant per davant l’edifici Joan I, amb la zona del Tinglado.
Dins el projecte també es contempla el cobriment de la riera del lateral de Las Vegas per realitzar-hi l’obertura d’un vial que comuniqui la carretera de Palamós amb el port.

L’alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, recorda que aquesta cobertura no és fàcil:

Hi ha l’ampliació de la seva capacitat en l’ample. Ens trobem que al final, quan arribes a l’entrada del port, tenim un angle recte que gira i que ve a desembocar darrera del Club Nàutic nou i allà hi ha un tema d’enginyeria a poder discutir.

Un cop Ports presenti la proposta del conjunt de l’obra, l’ajuntament estaria disposat a assumir-ne una part, com per exemple, l’urbanització d’aquesta nova via.
Una de les idees que es contempla inclouria una zona verda davant l’edifici Joan I, desplaçant el vial cap a la zona dels pescadors.

Per Motas, amb aquest projecte s’ha de mirar “d’ordenar tot l’espai en el seu conjunt” i no només “focalitzar-nos en aquest espai de l’inici del port”, distribuir les zones i decidir, per exemple, on ubicar la marina seca, que ara, segons el pla especial del port, està situada a la zona on es realitza La Porta Ferrada.