I després

PLE MUNICIPAL ORDINARI AQUEST DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 27 de setembre, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes de setembre.
El podeu escoltar en directe pel 107.0 o bé a través del nostre web clicant aquí.
Un cop acabat el podeu escoltar en diferit i descarregar, aquí.

PART RESOLUTIVA

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 30 d’agost de 2018.
2- Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de junta de govern local i altres qüestions d’interès.
3- Aprovació inicial de la transferència de crèdit tc006/2018 – hores extres 2017 brigada.
4- Modificació de l’ordenança fiscal n.1 – general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic per l’exercici 2019.
5- Modificació de l’ordenança fiscal n.6 – reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres per l’exercici 2019.
6- Modificació de l’ordenança fiscal n. 8 – taxes per utilització privativa o especial del domini públic per l’exercici 2019.
7- Modificació de l’ordenança fiscal n.9 – taxes per prestació de serveis i realització d’activitats municipals per l’exercici 2019.
8- Aprovació de l’acord per a la percepció del 100% de les retribucions en cas de it per part dels treballadors de la corporació.
9- Aprovació de la continuïtat del servei de neteja viària, recollida de residus, neteja de platges, d’aigües marines i gestió de la deixalleria municipal.
10- Aprovació provisional de la modificació puntual de poum 28 – Turó del Port (pa-12) i Puig de la Rúpia (smu-13).
11- Canviar el nom de la Rambla d’Antoni Vidal per “La Rambla”.
12- Canviar el nom de la Plaça del Mercat per “Plaça del Mercat 1 d’Octubre de 2017.
13- Posar el nom de “Parc de la Llibertat” a l’espai lliure públic situat davant de l’escola Baldiri Reixach entre els carrers Bilbao i Corunya.
14- Moció per millorar les condicions laborals de les persones treballadores de la llar, en el marc del dia mundial pel treball digne.
15- Proposicions urgents.

PART DE CONTROL

16- Informació als regidors i control dels òrgans de govern.
17- Precs i preguntes.

 

El més llegit

I després