L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita el Pla de millora urbana del Sector SMU-37 Rius i Calvet.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 11 d’octubre de 2016 per tal que es pugui consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el pla de millora urbana i el seu expedient a fi de poder presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns aportar en relació al mateix.

L’objecte del pla és concretar les edificacions que es poden autoritzar en la zona de protecció de 20m. Establerta per la Llei de Costes i consolidar aquesta part de front marítim amb un front homogeni mantenint la qualificació de nucli antic.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).

Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que:

-S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants del pla de millora a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6-9, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h).

-Els interessats podran concertar  entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

Sant Feliu de Guíxols,  9 de setembre  de 2016