Un del punts importants del projecte de Pla de Barris és renovar i activar el teixit comercial de la zona. El que es pretén és sortir de l’estat de regressió en que es troba potenciant els comerços ja existents a la vegada que animant a nous emprenedors per tal que s’instal·lin en els locals buits del barri.
Per tal de fer-ho des de Pla de Barris es donaran tan ajudes econòmiques com tècniques.
Es vol fer una campanya de publicitat per animar a la gent a muntar el seu negoci al barri. Hi vols col·laborar?
Pensa un eslògan, una frase enginyosa que ens ajudi a transmetre aquesta idea a totes aquelles persones que estan pensant en tirar endavant algun projecte, apropant-los al barri.

BASES:
Un eslògan és una frase relativament breu adoptada com a símbol o divisa d’una empresa o activitat, principalment amb fins publicitaris o propagandístics.
1.    L’objecte del concurs és seleccionar el millor eslògan per potenciar l’ocupació de locals buits al barri del Puig i Eixample de Llevant.
2.    Hi poden participar totes les persones que hagin complert 16 anys en el moment de la presentació de la seva proposta.
3.    Cada participant pot presentar un màxim de 10 eslògans.
4.    Les propostes presentades han de ser originals i els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria aliena o plagi.
5.    Les propostes es lliuraran a l´Oficina de Pla de Barris al C/Penitència n.10. Es presentaran en un sobre tancat i s’adjuntarà  la fitxa que des de Pla de Barris es facilitarà. En aquesta fitxa hi constaran les dades del participant.
6.    El jurat estarà format per la regidora de Pla de Barris, Dolors Ligero, el responsable del Pla de Barris, les tècniques de dinamització del Pla de Barris i els veïns/es que vulguin participar a la comissió urbanística-social del 5 de febrer del 2013.
7.    El premi al guanyador del concurs seran dues entrades a l´Espai Thyssen i un llibre de fotografies en 3D de Sant Feliu de Guixols.
8.    El jurat podrà declarar el premi desert en el cas d’entendre que la qualitat de les obres presentades no siguin suficients o no siguin representatives de l’objecte del punt 1 d’aquestes bases.
9.    Totes les propostes presentades al concurs seran exposades a la pàgina web de Pla de Barris.
10. El termini de presentació dels eslògans amb la fitxa de dades serà des de la publicació a la web de Pla de Barris d’aquestes bases fins al 4 de febrer inclòs.