La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona ha cedit part del seu fons documental al Museu de la Pesca de Palamós per tal de garantir-ne la correcta conservació, així com per facilitar-ne la consulta i l’estudi. El Museu de la Pesca de Palamós, que té un centre de documentació especialitzat en temàtica marítima i pesquera, guardarà en els seus arxius la nova documentació durant un període de 10 anys. El Punt Avui informa que la part del fons que s’ha cedit està formada per documents recopilats durant els darrers 22 anys pel secretari de la federació, Francesc Fàbrega, i inclou correspondència diversa, estadístiques de pesca, retalls de premsa o actes de reunions. L’acord de cessió dels documents el van signar divendres l’alcaldessa de Palamós i presidenta de la Fundació Promediterrània, Teresa Ferrés, i el president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad, a la seu del Museu de la Pesca de Palamós.