Amb l’objectiu d’agilitzar i facilitar els permisos de les terrasses i altres ocupacions de la via pública, durant els darrers mesos les àrees de Serveis Econòmics i de Vialitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols han estat treballant conjuntament en la confecció d’un padró.
És per aquest motiu que en els propers dies, els titulars de terrasses i altres elements de la via pública rebran un esborrany de sol·licitud amb les dades de la ocupació i l’import de les taxes corresponents per a la seva informació. En cas que totes les dades siguin correctes, no hauran de fer res i automàticament s’incorporaran al padró. En el cas que alguna de les dades no sigui correcta, disposaran d’un mes per comunicar a l’Ajuntament les modificacions que desitgen fer. Després d’aquest termini, totes les dades s’incorporaran al padró.
Segons la regidora de Serveis Econòmics, Dolors Ligero, una vegada finalitzat aquest padró, “els titulars de bars i restaurants que tenen terrassa a la via pública no hauran de demanar el permís anualment com feien fins ara, sinó que només hauran de comunicar a l’Ajuntament si es produeix algun canvi, com ara el termini d’ocupació o els metres quadrats ocupats”. Ligero afegeix que amb aquesta mesura “es pretén estalviar als restauradors i comerciants de la ciutat la renovació anual del permís d’ocupació de la via pública, automatitzant el procés i, per tant, reduint la burocràcia”.
Aquesta mesura se suma a altres iniciatives que s’han posat en marxa des de Serveis Econòmics per facilitar el pagament de les taxes municipals. La primera d’elles es va posar en marxa el 2012 amb la implantació automàtica del fraccionament dels rebuts d’IBI, escombraries i guals en tres rebuts sense recàrrec, que va tenir una molt bona acollida entre els ciutadans. La segona mesura ha entrat en vigor enguany, i permet fraccionar les taxes en onze rebuts sense recàrrec a tots aquells ciutadans que així ho sol·licitin a les oficines de Recaptació Municipal.