Aquest dijous, 31 de març, a les 20:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de març de 2016, que podreu escoltar en directe per la nostra emissora (107.0FM) i que conté el següent ordre del dia:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. MARIA CARME QUERO CAMPASOL

3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 (AJUNTAMENT)

5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIO PRESSUPOST EMISSORA MUNICIPAL EXERCICI 2015

6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIO PRESSUPOST ESCOLA DE MUSICA EXERCICI 2015

7.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA DEL PRESSUPOST 2015

8.- APROVACIO PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2016-2019

9.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2015-2016

10.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS CONTRA INFORMES DE

11.- SUPLEMENT CREDIT 3 SC001/2016 PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (RESTA PENDENT DE PAGAMENT) (ESCOLA DE MÚSICA)

12.- SUPLEMENT DE CREDIT 3 SC1/2016, PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (RESTA PENDENT DE PAGAMENT) (EMISSORA)

13.- SUPLEMENT DE CREDIT 3 SC001/2016, PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (RESTA PENDENT DE PAGAMENT) AJUNTAMENT

14.- CANVI DE FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST INVERSIONS 2016

15.- APROVAR PROVISIONALMENT PER SEGONA VEGADA ELS DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM – 25: SECTOR BUJONIS NORD SMU-03

16.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DES TERMES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I DE CASTELL PLATJA D’ARO DE 17-3-2016

17.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA JUNTA TÈCNICA DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

18.- MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS

19.- MOCIÓ PER REHABILITAR LES CASES DEL BALDIRI REIXACH COM HABITATGES SOCIALS

20.- MOCIÓ PER UN NOU TRANSVASAMENT DE SORRA DE LA PLATJA DE SA RIERA DE BEGUR

21.- MOCIÓ A FAVOR DE LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES PER A L’ESTABILITAT LABORAL

22.- MOCIÓ PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI D’AMBULÀNCIA DE SUPORT BÀSIC 24 HORES AMB BASE A PALAMÓS

23.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL CEMENTIRI I LA REFORMULACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS.

24.- MOCIÓ EN REFERÈNCIA A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE “NO PUC ESPERAR” PELS MALATS AFECTATS DE MALALTIES INFLAMATÒRIES INTESTINALS

25.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

1-1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DEL CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CiU

2.- PRECS I PREGUNTES.