La Junta de Portaveus va aprovar avançar el Ple Municipal Ordinari de febrer al dimecres, dia 22, per no coincidir amb les activitats carnavalesques del Dijous Gras. El podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu a partir de les 21:00 h.  i tindrà el següent ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE 26 DE GENER DE 2017

2.- ESMENAR ERROR MATERIAL ADEQUACIO LLOCS D’AGENT, CAPORAL I SERGENT DE LA POLICIA LOCAL I ACORD PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL

3.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA COOPERATIVA “SOM ENERGIA”

4.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA

5.- MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS

6.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

7.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI.

8.- MOCIÓ PER A L’ESTABLIMENT D’AJUTS PER INCENTIVAR LA CREACIÓ D’EMPRESES A LA NOSTRA CIUTAT

9.- PROPOSICIONS URGENTS .

PART DE CONTROL:

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

11.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ESTATS D’EXEUCIO TRIMESTRAL 4T TRIM. 2016

12.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 4 TRIMESTRE 2016

13.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIODORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 4 TRIMESTRE 2016 – AJUNTAMENT

14.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE DE TERMINIS DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT PENDENTS DE RECONEIXER L’OBLIGACIÓ- QUART TRIMESTRE 2016

15.- PRECS I PREGUNTES