600 PLE

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL DE DIJOUS

Aquest dijous 25 d’agost, a les 21:00 h, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes d’agost, que podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i que conté els següents punts en l’Ordre del dia:

  1. Part resolutiva:

1.- APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2.- APROVACIO INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2016 (SEGONA PART)

3.- APROVACIÓ DEL PREMI PER LA PERMANÈNCIA CONTINUADA A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

4.- ADHESIÓ AL FONS CATALA DE COOPERACIÓ

5.- ADHESIO A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

6.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM)

7.- COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT PER A UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA PER AL CURS 2016-2017.

8.- COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT PER A UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA PER AL CURS 2016-2017.

9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA REFERENT A L’HOTEL AVENIDA

10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIO DE POUM NÚM. 26 ENTORNS MONESTIR I SMU-36

11.- APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT I LA PROPIETAT DE L’SMU-36 ENTORNS MONESTIR.

12.- MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DEL R. DECRET 1004/2015 QUE REGULA EL PROCEDIMENT PER L’ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOL

13.- PROPOSICIÓ PER DONAR SUPORT A LES PERSONES QUE ENCARA NO VULGUIN CANVIAR EL SEU COMPTADOR ANALÒGIC DE LLUM

14.- MOCIÓ PER A LA PARALITZACIÓ PREVENTIVA DE LA INSTAL•LACIÓ DELS NOUS COMPTADORS TELEGESTIONATS, ANOMENATS “INTEL.LIGENTS”

15.- PROPOSICIONS URGENTS


II.- Part de control:

16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

17.- DONAR COMPTE AL PLE DELS FITXERS D’ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016 (SEGON TRIMESTRE 2016) OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ (X2016007191)

18.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016- AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS (X2016007898)

19.- DONAR COMPTE PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016 (X2016007905)

20.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT 1 TC 136/2016, TRANSFERENCIA CREDIT MOBILIARI VIES PUBLIQUES (ADQUISICIÓ DE TAULES I CADIRES PER DIVERSES FESTES I ACTIVITATS DE CIUTAT) (X2016011588)

21.- DONAR COMPTE AL PLE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT COL•LECTOR CARRETERA GIRONA (X2016011635)

22.- PRECS I PREGUNTES

Comparteix

Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies. Més informació