Aquest dijous, a les 9 del vespre, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de maig de 2013 i que podeu seguir en directe a través de la nostra emissora (107.0FM) i per Internet, a través del nostre web: www.rsf.fm L’ordre del dia és el següent:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 25 D’ABRIL DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS
I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.
4.- MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA
5.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE MILLORES DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA D’INCAPACITAT
TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
6.- ACCEPTACIÓ DE LA COMPTABILITAT PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PART DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’ART COL·LECCIÓ CATALANA DE ST. FELIU DE GUÍXOLS,
DE LA FUNCIONÀRIA ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES
TASQUES DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COMPTABLE DE LA FUNDACIÓ.
7.- ADQUISICIÓ A TÍTOL GRATUÏT D’UNA PARCEL·LA SITUADA AL SECTOR CALASSANÇ.
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SUD-03 SANT POL MÉS LLUNY
9.- SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ EN DOMINI PÚBLIC MARITIMO-
TERRESTRE DE TRES TERRASSES PER UBICAR AL COMENÇAMENT DEL PASSEIG PRESIDENT IRLA.
10.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE L’ARDENYA-CADIRETES.
11.- APROVACIÓ DE L’INICI DELS TREBALLS D’ESTUDI DEL POLIGON PA-24 JOAN BORDÀS
PER LA FORMULACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ DE POUM; I DE LA SUSPENSIÓ
PREVENTIVA DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS.
12.- PROPOSICIONS URGENTS.