L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs d’oposició lliure, per ocupar interinament una plaça de tècnic/a auxiliar d’infrestructures vacant a la plantilla de personal laboral, a jornada completa.

Les candidatures es poden presentar telemàticament, presencialment a qualsevol de les oficines de registre —Ajuntament i Centre Cívic Vilartagues— els dies laborables de dilluns a divendres no festius de 9:00 a 14:00 hores, o per correu postal dirigit a l’Ajuntament.

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria al BOP, del 4 de febrer al 2 de març de 2020, ambdós inclosos.

Trobareu tota la informació fent clic aquí.