I després

Inversió propera als 751.000€ per a la reforma de l’Estació de Bombeig d’Aigües Residuals de la central de Sant Feliu de Guíxols a Castell-Platja d’Aro

L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci de la Costa Brava han signat cinc convenis per millorar el sanejament de les aigües residuals en tres comarques gironines. Un dels acords impulsarà la reforma de l’estació de bombament de Sant Feliu de Guíxols dins del sistema de sanejament de Castell - Platja d’Aro, amb una inversió prevista propera als 751.000 euros.

Compartiu aquesta història

L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci de la Costa Brava han signat cinc convenis per millorar el sanejament de les aigües residuals en tres comarques gironines (Alt i Baix Empordà i la Selva).

Un dels acords impulsarà la reforma de l’estació de bombament de Sant Feliu de Guíxols (fase 1) dins del sistema de sanejament de Castell – Platja d’Aro, amb una inversió prevista propera als 751.000 euros. Aquest sistema de sanejament, que depura les aigües residuals de Sant Feliu de Guíxols, Castell – Platja d’Aro, i Santa Cristina d’Aro, es va activar el 1983 i disposa d’una depuradora biològica amb tractament terciari amb una capacitat de 35.000 m3/dia, equivalent a una població de 175.000 habitants.

A més de la depuradora, aquest sistema compta amb una xarxa de col·lectors de prop de 14 quilòmetres. Els treballs previstos en aquest conveni serviran per millorar el transport de les aigües residuals generades a Sant Feliu de Guíxols cap a la depuradora de Castell – Platja d’Aro. L’aigua, degudament depurada, s’aporta al mar, amb la qual cosa es contribueix al bon estat de les aigües litorals.

Mitjançant les actuacions projectades es preveu millorar el sistema d’eliminació i extracció de sòlids, així com les condicions hidràuliques del bombeig (cabals a impulsar, cops d’ariet, etc.) o la disposició dels elements elèctrics per evitar la seva agressió per sulfhídric. Així mateix, l’optimització del disseny permetrà minimitzar els efectes d’inundacions en cas de pluges i l’efecte de l’impacte de les sorres als equips de la mateixa estació de bombeig.

El disseny del conjunt contempla la integració en l’entorn on es troba ubicada l’estació de bombeig d’aigües residuals.

Els treballs a realitzar consisteixen en l’enderroc i ampliació de la planta baixa actual, la substitució de canonades i bombes d’impulsió, la implantació d’un nou polispast monorail i la implantació d’un nou sistema de reixa automatitzada de gruixuts, entre d’altres actuacions.

La relació de treballs descrits se cita a continuació:

 • Substitució de les tres bombes existents per unes de noves
 • Substitució de la caldereria de connexió entre les bombes i la canonada troncal
 • Substitució del col·lector troncal de connexió de les tres bombes
 • Construcció d’un nou forjat de planta baixa que faciliti l’extracció i manteniment de les bombes
 • Cobertura del forjat de planta baixa amb un nou edifici que faciliti el manteniment dels equips
 • Sala per armaris elèctrics i de control en planta baixa
 • Escales d’accés a la zona del bombeig més accessible i minimitzant la ocupació d’espai
 • Retirada de reixa manual i instal·lació de reixa automatitzada de gruixuts
 • Instal·lació de sistema de polispast elèctric en planta baixa, per facilitar l’extracció de les bombes
 • Instal·lació de sistema d’alarma existent
 • Instal·lacions i equips complementaris

El més llegit

I després