L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols iniciarà les obres per fer un col·lector de recollida d’aigües plujanes dels carrers adjacents a la carretera de Girona, per evitar els problemes que l’aigua provoca quan plou, especialment a la zona centre.

El diari El Punt Avui publicava dijous un article en el qual informava que el col·lector de la carretera de Girona, valorat en 369.588 euros i que s’ha de fer en un termini de set mesos –que s’enllaçarà amb l’actuació que es durà a terme al carrer Santa Magdalena–, es perllongarà aigües amunt fins al carrer d’Antoni Ferrer.

L’alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, explica que el col·lector ha de recollir totes les aigües de pluja que, en superfície, baixen pel fort pendent de la carretera de Girona fins al centre de la població, i solucionar el que s’ha convertit en un problema endèmic. El projecte el que vol és finalment absorbir les aigües plujans que passen per superfície de tots els carrers que es van urbanitzar en els darrers anys, com ara l’Iris o l’Aden, així com altres vies que conflueixen a la carretera de Girona: “Aquests no tenen punts de recollida d’aigua de pluja. Estan fets els embornals, amb les seves respectives reixes, però els tubs no estan connectats”, destaca. Ara el que es farà és fer finalment el col·lector per poder connectar els tubs i recollir les aigües.

L’alcalde de Sant Feliu remarca la importància del projecte perquè va lligat amb la reurbanització de la segona fase de Santa Magdalena. Aquest projecte, amb un cost de 520.630 euros i amb una durada de sis mesos, comprèn les actuacions al carrer Santa Magdalena des de la carretera de Girona fins a la riera de Sant Amanç, i de fet, les obres coincideixen en el tram on es fa el col·lector de drenatge. Els treballs previstos són: enderrocs de paviments de calçada i voreres, renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable, modificació del cablejat elèctric i pavimentació nova de voreres i calçada.

I precisament en el marc de la millora urbana que està fent el govern, de TPSF, PSC i ERC, també s’han previst obres als carrers Sant Antoni i Sant Llorenç. Aquest projecte inclou que els carrers tinguin una plataforma a un únic nivell, amb una calçada de 2,80 metres i unes voreres simètriques, però d’amplada variable, per absorbir les petites irregularitats de les edificacions. També es construirà una xarxa de sanejament separativa, que connectarà totes les conduccions existents d’aigües pluvials residuals i tots els baixants d’aigües pluvials que actualment aboquen al carrer. Tindrà embornals a la part central dels carrers per a la recollida d’aigües superficials. A més, també es modificarà la xarxa elèctrica de baixa tensió.