El passat dimarts es va aprovar el projecte de Pressupost 2017 de l’Ajuntament de Sant Feliu i amb els vots a favor dels tres grups de l’equip de govern i el vot en contra dels grups de l’oposició, entre ells el MES, que ha difós una nota de premsa amb els principals punts de discrepància i algun dels raonaments que el seu regidor, Pere Albó, va exposar en el seu torn de paraula. El contingut textual és el següent:

“MALES PREVISIONS PEL 2017

Ahir a la nit es va celebrar el ple del pressupost de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a l’any 2017. El Grup Municipal de Moviment d’Esquerres (MES) va votar-hi en contra. Es tracta d’un Pressupost que concreta les polítiques d’inversions que el govern de Sant Feliu de Guíxols ha anat anunciant les darreres setmanes i unes línies estratègiques que no compartim i que significaran:

L’eliminació de l’aparcament gratuït a la Corxera.

La memòria d’alcaldia esmenta aquesta voluntat per l’any que bé. Hem tingut ocasió de comentar que no compartim l’anàlisis de viabilitat econòmica d’aquesta inversió. Ens sembla que la mateixa serà una llosa per a l’economia local. Fer una concessió d’11.000.000 € a 40 anys per eliminar totes les places d’aparcament gratuït de la zona de la corxera no ens sembla una bona idea.
Defensem la zona de la Corxera com un espai per aparcament gratuït. A més a més aquesta previsió significa també deixar en l’oblit per què resta de mandat qualsevol iniciativa referent a un aparcament al passeig i amb ell la modernització i millora urbana d’aquest.

L’eliminació d’un projecte en el Monestir basat en el seu Pla Director.

El pressupost 2017 ja preveu el trasllat del museu d’història de la ciutat. Per a fer-ho destina 244.000 euros per adequar l’Antic Hospital a aquesta finalitat. També es destinen 120.000 € per actuacions prèvies al Monestir (excavacions arqueològiques). Si tenim en compte que el govern ja s’ha gastat prop d’un milió d’euros per l’adquisició dels jardins de Can Blasco i que els estudis preliminars parlen d’un annex al Monestir per valor de prop de 5.000.000 € està clar que la “idea” d’abandonar la proposta a Can Serra Vicens es va demostrant dolenta i cara.
Defensem el projecte d’un complex cultural en la línia del Pla Director del Monestir. Un Pla director que ha servit de base de totes les inversions que s’han anat fent durant els darrers anys i que els hi ha donat coherència. També defensem integrar Can Serra Vicens en aquesta proposta com a la millor alternativa de futur pel Thyssen.

Un segon “Guíxols Arena” (ara a la Platja).

El govern ha anunciat darrerament la seva intenció de construir unes grades a la zona de Rius i Calvet. A la proposta que es presenta només hi veiem formigó i, en definitiva, una proposta que més que integrar-se en el passeig l’agredeix. En el debat al ple el portaveu del govern va reconèixer que es tractava sobretot d’una obra hidràulica. En realitat és el mateix equipament que el ja s’ha fet a la zona de Vilartagues i que s’anomena Guíxols Arena però sobre una riera. Serà la segona construcció d’aquest estil que s’iniciarà en aquest mandat. Som del parer que amb un Guíxols Arena la ciutat ja en té ben bé prou.
A tot això el govern i destina 600.000 € una quantitat insuficient (s’ha parlat de més d’1,5 d’inversió). En definitiva es bloqueja uns diners per quan s’afronti un mal projecte per tornar a fer un equipament de què la ciutat ja disposa (Guíxols Arena) i que ha generat un fort rebuig popular”.