El grup municipal de Convergència i Unió (CiU) ha enviat una nota als mitjans en la qual recull el gruix de la moció “per a l’establiment d’ajuts per incentivar la creació d’empreses a la nostra ciutat” que va presentar en el darrer Ple Municipal Ordinari del mes de febrer:

“EL GOVERN DE LA CIUTAT  VOTA EN CONTRA DE LA CREACIÓ D’AJUTS PER INCENTIVAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I DINAMITZACIÓ COMERCIAL.

El nostre grup municipal va presentar a l’últim ple de febrer una proposta per dinamitzar  l’economia de la nostra ciutat  amb la creació d’ajuts per emprenedors amb l’objectiu de facilitar-los la  viabilitat econòmica necessària per donar forma  a les  idees i poder convertir en negocis els seus projectes.

La moció es va presentar amb caràcter obert amb la finalitat que el govern i els altres grups municipals de l’oposició poguessin debatre les línies adients per començar a desenvolupar unes bases, doncs el  nostre grup municipal considera que cal una mesura d’urgència per combatre la mala imatge turística que es dóna amb tants locals buits al nucli comercial de la ciutat. Així mateix, constatem que aquesta dinàmica és extensiva a altres eixos comercials com la Rambla Generalitat i Vilartagues, i per tant és una problemàtica molt estesa que caldria resoldre el més aviat possible.

Durant la  legislatura  anterior  el govern ja tenia un pla estratègic de desenvolupament econòmic de la ciutat que posava en valor el turisme de qualitat com a catalitzador de la dinamització econòmica. Es va començar a treballar tant en l’àmbit cultural  amb l’Espai Thyssen com amb la implementació de diversos segells de qualitat turística per tal d’atraure diferents targets amb l’objectiu d’anar desestacionalitzant la temporada. Calien mesures urgents, i en plena contenció de despesa, varem ser capaços d’impulsar projectes turístics importants com el Turisme Familiar, la promoció del  nostre  entorn natural com la Via Ferrada, o  l’impuls de l’Estació Nàutica.

D’altra  banda, ens alegra que l’actual govern faci un inventari d’empreses  de la ciutat però la regidora de turisme,  la senyora Silvia Romero,  ha banalitzat la nostra  proposta til•llant-la de frívola quan creiem que  justament el que podríem titllar de frivolitat és dedicar-se a fer un estudi d’ empreses en actiu  quan la situació actual requereix de mesures urgents que són totalment compatibles amb la necessitat d’elaborar un estudi que cal treballar més a llarg termini. Potser quan aquest govern tingui l’estudi acabat i un pla d’accions a desenvolupar, haurà finalitzat la legislatura, i per tant quatre anys de govern en els quals no s’haurà prioritzat treballar en accions concretes a curt termini que puguin ajudar a la reactivació econòmica de la ciutat.

En conclusió, ens fa l’efecte que aquest “estudi” del govern el que vol és justificar el que considerem una manca de projecte polític i poca voluntat de  treball per implementar accions a curt termini a l’àrea de promoció econòmica, la qual tot i que oficialment lidera el Sr. Salvador Calabuig, a la pràctica gestiona  la regidora de Tots per Sant Feliu(TPS), la Sra.Silvia Romero malgrat la seva incompatibilitat en ser cap de l’àrea de promoció econòmica de l’ajuntament de Palamós”.