I després

Nota de Junts: “El govern Motas segueix silenciant l’oposició als mitjans públics”

Compartiu aquesta història

Nota de Junts: “El govern Motas segueix silenciant l’oposició als mitjans públics”

Durant el ple de 21 de desembre de 2021 tots els partits de l’oposició denunciàvem de forma conjunta el silenciament de les nostres idees polítiques als espais de difusió i comunicació finançats amb pressupostos públics, especialment TVCB i Ràdio Sant Feliu que segueix sense el nomenament legal de l’òrgan de direcció, no té un pla programa i tampoc cap programació anual aprovada.

Tot segueix igual un any després d’aquell ple on l’alcalde va insultar als regidors de l’oposició que tan sols havien demanat que es complís la llei i que hi hagués una major participació de les opinions dels regidors de l’oposició als mitjans de difusió i comunicació municipals.

D’aquell ple en va sortir un acord mínim per crear una comissió de redacció d’un nou reglament de mitjans que 12 mesos després no avança per l’escàs interès del govern que ha fet una única proposta de text sense tenir en compte la majoria de les demandes de l’oposició i pretén que s’accepti que els partits de govern tindran l’espai públic de difusió del 96% i els partits de l’oposició un 4%.

La Llei reguladora de les bases del règim local i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableixen el principi de pluralisme, els drets de participació política i ciutadana a una informació plural i l’obligació dels poders públics de promoure les condicions per garantir aquest pluralisme polític en els mitjans de comunicació públics.

Creiem que és molt greu que el govern segueixi incomplint conscientment les lleis i els principis democràtics fonamentals per tal de seguir controlant el relat i l’opinió pública fent ús particular i electoral dels mitjans de difusió i comunicació públics que la ciutadania percep com una font fiable d’informació objectiva i veraç.

El més llegit

I després