URGENT
I després

Nota de Guíxols des del Carrer – En Comú Podem: “A subhasta dos antics Hotels dels germans Anlló. Proposa presentar oferta i destinar-los a habitatge públic, després de la cessió fallida d’una de les finques anys enrere”

Compartiu aquesta història

Nota de Guíxols des del Carrer – En Comú Podem: “A subhasta dos antics Hotels dels germans Anlló. Proposa presentar oferta i destinar-los a habitatge públic, després de la cessió fallida d’una de les finques anys enrere”

A SUBHASTA DOS ANTICS HOTELS DELS GERMANS ANLLÓ

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem proposa presentar oferta i destinar-los a habitatge públic, després de la cessió fallida d’una de les finques anys enrere

El Departament d’Economia de la Generalitat ha convocat una subhasta de patrimoni procedent d’herències intestades pel proper 1 de desembre. Entre els immobles que s’oferiran hi ha dos dels tres hotels que encara queden pendents de l’herència dels germans Anlló a Sant Feliu de Guíxols.

Fa anys que la ciutat té necessitat de més habitatge públic, tant per a lloguer social com per destinar a ús dotacional. En aquest darrer cas, actualment només es disposa d’ 11 habitatges integrats dins la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de la Generalitat i de 13 més que formen part del Programa 60-40, subvencionat per l’Agència d’Habitatge de Catalunya. En total són 26 habitatges, molt pocs per atendre les necessitats reals de la població.

La falta de lloguer assequible és un altre dels problemes greus que pateix la ciutat. És habitual trobar persones joves que per emancipar-se han hagut de marxar a municipis veïns en busca d’habitatge assequible, o bé, famílies que no troben sortida a situacions de reallotjament. Sant Feliu de Guíxols compta amb més d’un miler de pisos d’ús turístic, però no disposa de parc d’habitatge de lloguer per a tot l’any. Malgrat aquesta dicotomia, el govern municipal mai ha volgut regular i limitar el nombre de pisos d’ús turístic.

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem portarà a Ple una proposta per presentar oferta per a l’adquisició dels dos immobles, valorats en 873.000 euros. Les dues finques poden ser, segons el planejament urbà, objecte d’habitatge dotacional. Una és la de l’antic Hotel Mediterráneo i que a l’any 2017 l’alcalde Motas va assegurar que havia arribat a un acord de cessió amb la Generalitat per a construir-hi pisos de lloguer social, un acord que a l’hora de la veritat mai es va arribar a materialitzar. L’altra és la finca del C/Maragall que antigament havia estat l’Hotel Rex.

I després