I després

Nota de Guíxols des del Carrer – En Comú Podem: “Sant Feliu de Guíxols avança, poc a poc, cap a una fiscalitat més justa en els terrenys socials i mediambientals”

Compartiu aquesta història

Nota de Guíxols des del CarrerEn Comú Podem: “Sant Feliu de Guíxols avança, poc a poc, cap a una fiscalitat més justa en els terrenys socials i mediambientals”

El Ple ha aprovat les propostes plantejades per Guíxols des del Carrer – En Comú Podem. La formació, no obstant, avisa que aquestes són insuficients i que properament plantejarà un nou paquet de mesures

El Ple de novembre ha aprovat les propostes que, sobre fiscalitat, ha plantejat el grup municipal de Guíxols des del Carrer – En Comú Podem. La seva a finalitat és ajustar la fiscalitat municipal perquè, a banda del seu caràcter recaptatori, tingui un major component ecològic i social. Això es concreta en mesures que regiran a partir de l’any vinent:

-Hi haurà un canvi en el sistema que es fa servir per calcular la bonificació per a la creació d’ocupació estable en l’impost sobre activitats econòmiques. Es passa de fer el càlcul en funció del nombre exacte de treballadors/es que es fan fixes en un any, a un càlcul percentual sobre el total de la plantilla. El màxim de la bonificació continuarà sent del 20%, però d’aquesta manera la bonificació serà més equitativa i més accessible per a les petites empreses.

-Hi haurà una nova bonificació extraordinària del 5%, que se sumarà a l’anterior, quan la totalitat de la contractació es faci a través de la borsa del Servei Municipal d’Ocupació.

-Es bonificarà amb un 50% (el màxim permès per llei) l’impost sobre construccions i obres en l’edificació d’habitatges de protecció oficial (VPO), tant els destinats a la venda com a lloguer.

-La bonificació del 50%, referent a l’impost sobre construccions i obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, es farà extensiva també quan es tracti d’obres per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

-Finalment, i en relació a l’impost sobre activitats econòmiques, es manté la bonificació del 15% en termes de sostenibilitat energètica, però aquesta s’actualitza perquè s’excloguin de la bonificació els sistemes de cogeneració, quan la seva energia primària s’obtingui a través de gas o components del petroli. No té gaire sentit, des d’un punt de vista mediambiental i de lluita contra l’emergència climàtica, bonificar, com s’estava fent fins ara, aquestes instal·lacions quan la seva energia primària s’obté a través de combustibles fòssils que emeten CO2.

El més llegit

I després