Segons informa el DDG, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha realitzat millores en l’accessibilitat i l’entorn de tres indrets del municipi: l’antiga pista de skate, el camí d’accés a cala Rovira i el passatge Eriçons. Aquestes actuacions han suposat una inversió d’aproximadament 60.000 euros.
La vella pista de skate, al parc entre el carrer Sant Sebastià i l’Avinguda Madrid, estava en desús des que fa quatre anys es va habilitar un de nou a la zona del parc dels Estanys. En una primera fase es van enderrocar les antigues rampes, es va reomplir l’interior del fossat, es va plantar vegetació i es va col·locar una vorada. En l’actual segona fase s’han col·locat onze elements per a la pràctica urbana esportiva, com barres paral·leles i estàtiques o rodes de força, entre altres, amb un cost d’11.500 euros.
A banda s’han destinat 25.800 euros per millorar el camí d’accés a la cala Rovira, des del carrer que porta el mateix nom. S’hi ha fet un recrescut de paviment asfàltic per formar el pendent que eviti acumulacions d’aigua. L’acabat a la rampa és de formigó raspallat, amb nous registres i embornals. També s’ha ampliat el camí pavimentat fins al final de la rampa i s’ha fet un mur de formigó amb replè de terra i paviment de sauló.
Finalment s’han desinat 21.000 euros per adeqüar el passatge Eriçons eliminant els graons, pavimentant el seu conjunt i modificant la instal·lació d’aigües pluvials.