L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha informat que en els darrers dies, s’han instal·lat grups electrògens a l’Asil Suris i a la Residència Sant Feliu Gent Gran respectivament per tal d’assegurar el subministrament d’electricitat als esmentats centres, fet que consideren extremadament important atès que els usuaris són gent gran i, al marge de la necessitat de calefacció, cuina, etc. hi ha els ascensors i altra maquinària que necessita el corrent elèctric de forma permanent.

Principalment l’Asil Suris, es troba en una zona on el subministra elèctric durant l’hivern es veu moltes vegades interromput i això genera problemes importants a aquest equipament.

La col·locació d’aquests grups electrògens s’emmarca dins dels  treballs de manteniment i millora que s’han prioritzat a les residències geriàtriques per tal de salvaguardar el benestar de la gent gran. Una altra de les accions de manteniment ha estat pintar la façana de l’Asil Surís.

 

Servei Local de Teleassistència

L’Arrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, també recorda que  aquelles persones d’edat avançada que viuen soles, poden fer ús dels dispositius d’avís, en cas de qualsevol símptoma o bé accident domèstic que limiti la seva possibilitat de demanar ajut.

És per això que s’aconsella utilitzar el Servei Local de Teleassistència que dóna tranquil·litat i seguretat davant d’incidències inesperades, la qual cosa possibilita que, simplement prement un polsador, s’activi un protocol d’emergència que va des de l’atenció telefònica fins l’atenció a domicili atès que comporta que aquest servei disposi de les claus de les llars de les persones abonades amb les quals l’accés i el temps de resposta es redueix al mínim.

Les persones que estiguin interessades o bé desitgin informació, cal que s’adrecin directament a l’Àrea de Serveis Socials, als baixos del Centre Cívic Tueda, entrada per la plaça,  on se’ls posarà al corrent del servei i de les condicions.

 

Localitzador de persones

Des de Serveis socials també s’informa que, a més, es pot optar a un servei de localitzador, un GPS per a persones amb problemes de memòria que es puguin desorientar. Amb aquest dispositiu, en tot moment, es té constància de la situació geogràfica exacta dels usuaris, la qual cosa facilita el rescat immediat.