En el passat Ple Municipal Ordinari el Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, Josep Rius, va fer la seva primera intervenció des de que va accedir al càrrec. Li hem demanat que ens trameti el discurs, que reproduïm textualment:

“Per primera vegada comparec davant de tots vostès, en aquest plenari, per presentar la Memòria de les activitats i la feina portada a terme durant l’any 2016, en compliment del que disposa el ROM.

Per acord del Ple municipal de 8 de juliol de 2016 es va produir un relleu en la Sindicatura municipal de Greuges. Aquesta Memòria doncs comprèn totes les actuacions del meu predecessor, José Luis Mayo Gutiérrez, i a partir del dia 8 de juliol, data del meu nomenament, les gestionades per mi. El seu acompanyament ha fet que la meva incorporació resultés més còmoda i fàcil.

Una de les característiques més rellevants de la feina del síndic local és la proximitat. El caràcter municipal de la institució fa que aquesta pugui treballar amb un coneixement alt de les especificitats pròpies de cada indret, de la seva realitat social i dels requeriments ciutadans. Per tant, la dimensió local és clau per a una bona feina de les defensories. Tanmateix, aquesta visió local necessita com a complement una aproximació global als problemes de la societat per entendre els canvis que hi ha al món. Cal integrar els plantejaments macro en l’estratègia local de cada síndic.

Actuacions que incideixen en l’activitat quotidiana de la ciutat, com la contaminació acústica, la mobilitat, l’habitatge i la capacitat de l’Administració per a respondre amb rapidesa i efectivitat a les demandes dels ciutadans. En el treball de protecció al ciutadà, des de l’Administració municipal encara hi ha camí per recórrer pel que fa a una major interrelació entre departaments, al treball en xarxa i a la superació de rutines que tendeixen a una excessiva compartimentació que frena la diligència en el resultat final.

Fomentar el dret a una bona administració, posar a les persones per damunt de tot, posant les coses fàcils, i si la norma atempta contra el principi de bona administració, canviar-la.

La durada de la crisi econòmica i social, ha tingut com a conseqüència, entre altres, un creixement molt elevat de la desocupació, i ha abocat al risc de pobresa a persones que mai haurien pensat que es trobarien en aquesta situació a causa de la pèrdua del lloc de treball. Cal tenir present que, si fins fa uns anys el fet de tenir una ocupació remunerada era un factor clau per evitar el risc de pobresa, ara ens trobem que la precarietat laboral, agreujada amb feines a jornada parcial i contractes temporals de curta durada amb baixos ingressos, que ni tan sols són suficients per cobrir les necessitats essencials d’una família, aboca a les persones que es troben en aquesta situació de precarietat laboral a situacions de pobresa i d’emergència social.

No vull deixar passar aquest moment sense denunciar la política migratòria que s’està duent a terme des de la Unió Europea i de tots els estats que en formen part, vulnerant de forma continuada i greu els drets fonamentals i la dignitat de les persones, denegant el dret d’asil a tots aquells que, posant en un greu risc les seves vides, estan arribant a les costes mediterrànies. No és per una qüestió política ni ideològica, sinó totalment humanitària.

Per finalitzar, vull agrair l’ajuda i la comprensió que tinc per part del Sr. Alcalde i de tots els regidors que integren la Corporació. Demanar-los que continuïn creien en els Síndics i la necessitat de la seva existència i que col·laborem junts pel bé de la nostra ciutadania.

Agrair també la col·laboració i suport del personal de l’Ajuntament i dels organismes i empreses que en depenen, que demostren amb la seva professionalitat, coneixements i ofici una bona disposició per facilitar-me les coses. I a tots els companys del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya, amb ells el camí resulta més planer i enriquidor al poder treballar i compartir coneixements”.